Pracovné agentúry

Čo je potrebné vedieť ohľadom agentúry dočasného zamestnávania (ADZ)?

V prípade, ak sa chystáte získať povolenie na činnosť agentúry dočasného zamestnávania, prípadne týmto povolením už disponujete, prečítajte si základné...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Povinnosti agentúry dočasného zamestnávania

V posledných rokoch sa do popredia čím ďalej tým viac dostáva zamestnávanie zamestnancov prostredníctvom agentúr dočasného zamestnávania (ďalej ako „ADZ“)....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Dohoda o dočasnom pridelení, pracovná zmluva s ADZ

Chcete ako zamestnávateľ požičať svojich zamestnancov inému zamestnávateľovi? Prečítajte si, aké máte ako zamestnávateľ povinnosti pri personálnom leasingu a aké zmluvy...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Agentúra dočasného zamestnávania a dočasné pridelenie

Dňa 01.05.2013 nadobudol účinnosť novela zákona č. 96/2013 Z. z., ktorou sa novelizuje zákon č. 5/2004 Z. z. o službách...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Agentúra dočasného zamestnávania (ADZ) a zmeny od 1.1.2014

Agentúra dočasného zamestnávania a vlastné imanie 30.000 EUR Dňa 1.1.2014 nadobudla účinnosť novela č. 352/2013 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Dočasné prideľovanie zamestnancov – novela Zákonníka práce

Národná rada Slovenskej republiky schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Projekt vlastnej činnosti agentúry dočasného zamestnávania (Projekt ADZ)

Vzhľadom na situáciu v pracovnoprávnom prostredí Slovenskej republiky sa agentúry dočasného zamestnávania stávajú pravidelným tématom, nielen, našich príspevkov. V našom poslednom odbornom výstupe...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Posledné zmeny Zákonníka práce v oblasti dočasného zamestnávania

Od roku 2015 platia v našom právnom poriadku viaceré zmeny v oblasti dočasného zamestnávania, cieľom ktorých je zabrániť obchádzaniu zákona...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK