Občianske právo

Novela zákona o ochrane spotrebiteľa

Novela zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, ktorá bola predložená do Národnej rady Slovenskej republiky Ministerstvom hospodárstva SR,...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Novela zákona o sudcoch a prísediacich účinná od 1.1.2014

Schválením novely zákona o sudcoch a prísediacich v roku 2011 sa zaviedol nový spôsob kreovania disciplinárnych senátov a prideľovania veci...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Novela Občianskeho zákonníka účinná od 1.6.2014 – úžera a súvisiace zmeny

Poslanci Národnej rady SR pripravili novelu Občianskeho zákonníka, ktorej cieľom je zabrániť úžerníckym praktikám. Medzi najpodstatnejšie zmeny, ktoré sa novelou...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zriadenie záložného práva

Záložné právo a jeho funkcia Podľa Občianskeho zákonníka, záložné právo slúži na zabezpečenie pohľadávky a jej príslušenstva tým, že záložného veriteľa oprávňuje uspokojiť sa...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Kto a kedy je oslobodený od súdneho poplatku?

Oslobodenie od súdnych poplatkov upravuje tak Občiansky súdny poriadok ako aj zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Predajné akcie podľa zákona č. 102/2014 Z. z. a povinnosti predávajúcich

Predajná akcia je definovaná ako akcia určená pre obmedzený počet spotrebiteľov, organizovaná na základe pozvánky alebo iného spotrebiteľom adresovaného oznámenia,...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Nahrávanie súdnych pojednávaní od 1.1.2015

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní

Národná rada SR schválila a posunula do redakcie návrh zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK