Občianske právo

Ako postupovať pri reklamácii tovaru

Pri spotrebiteľských kúpnych zmluvách (predaj tovaru v obchode) sú dôležité ustanovenia § 619 - § 627 zákona č. 40/1964 Zb....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Novela Občianskeho súdneho poriadku (od 01.01.2013)

Novelou č. 335/2012 Z. z., ktorou sa menil zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii došlo zároveň k zmene Občianskeho...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Ochrana osobných údajov od 1.7.2013

Dňa 30. apríla 2013 bol Národnou radou SR schválený nový zákon na ochranu osobných údajov. Zákon nadobudol účinnosť 1.7.2013. Zároveň...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Príkazná zmluva – základná charakteristika

Príkazná zmluva je výhradne upravená v Občianskom zákonníku v paragrafoch 724 až 732. Nakoľko tento typ zmluvy nie je upravený...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Odvolanie voči rozhodnutiu súdu

Účastník môže napadnúť rozhodnutie súdu prvého stupňa odvolaním, pokiaľ to zákon nevylučuje. Ak z právneho predpisu vyplýva určitý spôsob vyrovnania...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Novela zákona o ochrane spotrebiteľa

Novela zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, ktorá bola predložená do Národnej rady Slovenskej republiky Ministerstvom hospodárstva SR,...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Novela zákona o sudcoch a prísediacich účinná od 1.1.2014

Schválením novely zákona o sudcoch a prísediacich v roku 2011 sa zaviedol nový spôsob kreovania disciplinárnych senátov a prideľovania veci...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Novela Občianskeho zákonníka účinná od 1.6.2014 – úžera a súvisiace zmeny

Poslanci Národnej rady SR pripravili novelu Občianskeho zákonníka, ktorej cieľom je zabrániť úžerníckym praktikám. Medzi najpodstatnejšie zmeny, ktoré sa novelou...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK