Občianske právo

Zriadenie záložného práva

Záložné právo a jeho funkcia Podľa Občianskeho zákonníka, záložné právo slúži na zabezpečenie pohľadávky a jej príslušenstva tým, že záložného veriteľa oprávňuje uspokojiť sa...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Predajné akcie podľa zákona č. 102/2014 Z. z. a povinnosti predávajúcich

Predajná akcia je definovaná ako akcia určená pre obmedzený počet spotrebiteľov, organizovaná na základe pozvánky alebo iného spotrebiteľom adresovaného oznámenia,...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Nahrávanie súdnych pojednávaní od 1.1.2015

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní

Národná rada SR schválila a posunula do redakcie návrh zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Spôsoby určenia kúpnej ceny v občianskoprávnej zmluve

Jednou z podstatných náležitostí kúpnej zmluvy spravujúcej sa režimom občianskeho práva je dojednanie kúpnej ceny. Pokiaľ zmluvné strany uzatvárajú zmluvu,...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Pár postrehov k návrhu zákona – Civilného mimosporového poriadku

Civilný mimosporový poriadok, ako vládny návrh zákona predložila vláda na prerokovanie Národnej rade Slovenskej republiky.

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Pár noviniek, ktoré prinesie Civilný sporový poriadok

V Národnej rade SR v posledný dňoch prebehlo prvé čítanie vládneho návrhu zákona – Civilný sporový poriadok.

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Niekoľko základných informácií k pripravovanému Správnemu súdnemu poriadku

V predchádzajúcich článkoch sme Vám písali o Civilnom sporovom poriadku a Civilnom mimosporovom poriadku. K týmto dvom sa pripája aj ďalší a to Správny súdny...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK