Blog AKMV

Zrušenie rovnej dane od 01.01.2013

Novela zákona o dani z príjmov prináša najmä tieto zmeny: obmedzenie možnosti uplatnenia 40 % paušálnych výdavkov v maximálnej výške 5 040 eur...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zaručený elektronický podpis – ušetrené poplatky

Súdne poplatky – Obchodný register Podľa § 6 ods. 4 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch “Ak sa vo veciach...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zrušenie kolkových známok od roku 2014

Kolkové známky vydané do 31. decembra 2013 nemožno od 1. januára 2014 predávať a možno ich použiť do 30. septembra...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zmena Obchodného zákonníka účinná od 01.10.2012

S účinnosťou od 1.10.2012 sa pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným a pri prevodoch obchodných podielov v týchto spoločnostiach vyžaduje...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zápis dopravcov do obchodného registra

Od 1.10.2020 sa už fyzické osoby, vrátane dopravcov, do obchodného registru nezapisujú. Ste prevádzkovateľom medzinárodnej a/alebo vnútroštátnej dopravy? V zmysle novely...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Suma minimálnej mzdy od 01.01.2013

Dňa 23.8.2012 Vláda Slovenskej republiky zverejnila návrh nariadenia, ktorým v súlade s § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Novela zákona o advokácii (účinná od 01.01.2013)

Národná rada Slovenskej republiky schválila návrh zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii dňa 18.10.2012. Novela prináša nasledovné zmeny.

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Uznanie a výkon cudzieho rozhodnutia – 2. časť

Uznanie a výkon cudzích rozhodcovských rozhodnutí (nálezov) v Slovenskej republike sa spravuje zákonom č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK