Blog AKMV

Prechodný pobyt – ako ho vybaviť?

Komu ohlásiť prechodný pobyt a v akej lehote? Občan hlási ohlasovni v mieste prechodného pobytu do desiatich dní od ubytovania začiatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Kedy je pri zmene v s.r.o. potrebný overený podpis?

Novela č. 9/2013 Z.z., ktorou sa mení zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, upravuje § 127 Obchodného zákonníka tým spôsobom,...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Požiadavky na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy

Všeobecnou požiadavkou na výkon povolania prevádzkovateľa cestnej dopravy je vek najmenej 21 rokov; ak prevádzkovateľom cestnej dopravy je právnická osoba,...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Autorizácia zmluvy advokátom

S účinnosťou od 01.09.2009 pribudlo advokátom oprávnenie autorizovať zmluvy o prevode nehnuteľnosti. Aj napriek tomu, že ide o inštitút, ktorý...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zákon o obmedzení platieb v hotovosti

Dňa 29.11.2012 schválila Národná rada Slovenskej republiky nový zákon o obmedzení platieb v hotovosti, ktorý je uverejnený v Zbierke zákonov...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zrušenie rovnej dane od 01.01.2013

Novela zákona o dani z príjmov prináša najmä tieto zmeny: obmedzenie možnosti uplatnenia 40 % paušálnych výdavkov v maximálnej výške 5 040 eur...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zaručený elektronický podpis – ušetrené poplatky

Súdne poplatky – Obchodný register Podľa § 6 ods. 4 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch “Ak sa vo veciach...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zrušenie kolkových známok od roku 2014

Kolkové známky vydané do 31. decembra 2013 nemožno od 1. januára 2014 predávať a možno ich použiť do 30. septembra...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK