Blog AKMV

Založenie s.r.o. – zmena od 1.10.2013

Založenie s.r.o. bude opäť zložitejšie. Od 1.10.2013 je naplánovaná účinnosť novely Obchodného zákonníka, v zmysle ktorej základné imanie spoločnosti s...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Dedenie zo zákona – kto dedí v priamom rade a ako je to s nehnuteľnosťami?

Občiansky zákonník rozlišuje dva právne dôvody dedenia. Dediť je možné na základe (i) závetu alebo (ii) zo zákona. Prednosť má...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Novela zákona o správcoch

Novela zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch nadobudne účinnosť 01.06.2013. Novela prináša najmä tieto zmeny.

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Oddlženie fyzických osôb

Kto je oprávnený podať návrh na oddlženie Návrh na povolenia oddlženia je podľa § 167 ods. 1 ZKR oprávnený podať výlučne dlžník,...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Novela zákona o Ústavnom súde

Dňa 30.04.2013 sa Národná rada Slovenskej republiky uzniesla v skrátenom legislatívnom konaní na vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zamestnávanie cudzincov z tretích krajín

Vzhľadom na situáciu na trhu práce sa čím ďalej tým viac zamestnávateľov zaujíma o možnosti zamestnania cudzincov zo štátov mimo...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Novela zákona o bankách (od 10.06.2013)

Ministerstvo financií SR v spolupráci s Národnou bankou Slovenska vypracovalo návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Príspevok na podnikanie od 01.05.2013

Dňa 20.3.2013 bol schválený zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK