Nehnuteľnosti

Pracovne_agentury_icon

Obťažovanie susedov imisiami – ako sa brániť?

Podľa zákona vlastník pozemku nesmie nad mieru primeranú pomerom obťažovať susedov hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Kúpna zmluva na byt / nebytový priestor

Naša advokátska kancelária pre Vás pripravila informáciu, aké náležitosti musí obsahovať Zmluva o prevode vlastníctva bytu alebo zmluva o prevode...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Autorizácia zmluvy advokátom

S účinnosťou od 01.09.2009 pribudlo advokátom oprávnenie autorizovať zmluvy o prevode nehnuteľnosti. Aj napriek tomu, že ide o inštitút, ktorý...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Notárska úschova alebo vinkulácia

Notárska úschova a vinkulácia sú často využívanými spôsobmi úhrady kúpnej ceny. Kúpa a predaj nehnuteľností je často spájaný s otázkou,...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zmluva o nadstavbe a vstavbe

Právna úprava a definícia pojmov Právna úprava tejto problematiky je obsiahnutá v zákone č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Kúpna zmluva na byt

Ak máte v pláne kupovať alebo predávať byt, nevyhnete sa uzatváraniu kúpnej zmluvy. Náležitosti, ktoré sa týkajú uzatvorenia kúpnej zmluvy...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zákonné predkupné právo na nehnuteľnosť, čo potrebujete vedieť?

Zákonné predkupné právo (§ 140 Občianskeho zákonníka) V zmysle ustanovenia § 140 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Kúpna zmluva vs. darovacia zmluva na nehnuteľnosť

Kúpna zmluva Kúpna zmluva je typický druh zmluvy, v dôsledku ktorej dochádza k zmene vlastníckeho práva. V zmysle zákonných ustanovení, je kúpna zmluva...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK