Nehnuteľnosti

Ako postupovať, ak hodnovernosť údajov katastra bola spochybnená?

V niektorých prípadoch sa na liste vlastníctva objaví poznámka “hodnovernosť údajov katastra bola spochybnená” resp. “duplicitný vlastník”. Ak sa chcú...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Vzdanie sa záložného práva a jeho výmaz z katastra nehnuteľností

Zriadenie a vznik záložného práva k nehnuteľnostiam Záložné právo sa zriaďuje písomnou zmluvou, schválenou dohodou dedičov o vyporiadaní dedičstva, rozhodnutím súdu alebo správneho...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zápis poznámky k nehnuteľnosti o prebiehajúcom súdnom konaní

Zápis informatívnej poznámky do katastra nehnuteľnosti o prebiehajúcom súdnom konaní je prostriedkom ochrany tretích osôb. Tretie osoby tak budú mať...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Kúpna zmluva a návrh na vklad – čo musia obsahovať, aby prešli katastrom?

Náležitosti kúpnej zmluvy podľa zákona o katastri nehnuteľností Náležitosti kúpnej zmluvy upravujú viaceré právne predpisy. Vo všetkých prípadoch prevodov nehnuteľností je...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Kupujete apartmán? Aké má nevýhody oproti bytu?

V posledných rokoch sme zaznamenali nový trend vo viacerých novostavbách, čoraz viac sa pri developerských projektoch stretávame s pojmom apartmán....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Ako vymazať záložné právo k bytu z listu vlastníctva?

O zániku záložného práva vzdaním sa záložným veriteľom sme Vás už informovali v našom článku: Vzdanie sa záložného práva a jeho výmaz z katastra nehnuteľností. Záložné právo...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Proces kúpy a financovania nehnuteľnosti na Slovensku

Každá krajina sa vyznačuje určitými špecifikami, to platí aj v oblasti nehnuteľností. Naša advokátska kancelária vás v krátkosti v tomto článku prevedie procesom ako...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Autorizácia kúpnej zmluvy advokátom

O tom, že advokátom pribudlo s účinnosťou od 01.09.2009 oprávnenie autorizovať zmluvy o prevode nehnuteľností sme Vás na našich stránkach...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK