Pobyt cudzinca, občianstvo imigrácia

Zamestnanie cudzinca s osvedčením Slováka žijúceho v zahraničí

Zamestnávateľ môže zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny v zmysle § 23a ods. 1 písm. g) zákona č. 5/2004 Z. z....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Prechodný pobyt cudzinca

Najpodstatnejší zákon, ktorý upravuje pobyte cudzincov na Slovensku je zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyt cudzincov a o zmene...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Pobyt rodinného príslušníka občana Európskej únie

Jednou z možností, ako môžu občania tretích krajín získať pobyt na území Slovenskej republiky (ďalej ako "SR") je aj získanie...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zmeny v zákone o pobyte cudzincov – koľko sa cudzinec musí zdržiavať na Slovensku a iné

Dňa 13.03.2018 bola prijatá novela zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov (ďalej ako "novela"), ktorá s účinnosťou od...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Ako môže získať manžel slovenského občana slovenské občianstvo?

Nadobudnutie štátneho občianstva Slovenskej republiky upravuje zákon č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Je možné podnikať v prípade prechodného pobytu na účel zlúčenia rodiny?

V zmysle zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Prechodný pobytu pre cudzinca – požiadavky na ubytovanie, zmena adresy, platnosť pasu

Minimálne požiadavky pre ubytovanie  Zákon o pobyte cudzincov č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Prechodný pobyt rodiča cudzinca (príslušníka tretej krajiny mimo EÚ)

Častokrát sa stane, že cudzinec (príslušník tretej krajiny) sa chce presťahovať a žiť na Slovensku a za týmto účelom požiada...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK