Pobyt cudzinca, občianstvo imigrácia

Získanie pobytu občana Ruska na Slovensku na účel zamestnania

O zamestnávaní cudzincov z tretích krajín a získaní pobytu na území Slovenska na účel zamestnania sme Vás už informovali vo viacerých našich článkoch (Prechodný...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Cudzinec s trvalým pobytom na Slovensku – je potrebný zápis do obchodného registra?

V minulosti sme vás v našom článku informovali o povinnosti zápisu cudzinca do obchodného registra. Táto povinnosť sa vzťahovala na cudzinca s trvalým pobytom mimo...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Trvalý pobyt cudzinca na Slovensku

Zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov v zásade rozoznáva tri druhy trvalého pobytu cudzincov – príslušníkov tretích krajín:...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Povinnosti cudzincov z tretích krajín po udelení prechodného pobytu

Prechodný pobyt  podrobiť sa na požiadanie policajného útvaru alebo zastupiteľského úradu snímaniu biometrických údajov na účely konania podľa zákona o pobyte cudzincov pricestovať...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zmeny v zákone o pobyte cudzincov – sezónni pracovníci, vnútropodnikový presun

Dňa 13.01.2017 bol NR SR doručený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zmena adresy prechodného pobytu na cudzineckej polícii

Jednou z podmienok udelenia prechodného pobytu cudzincom z tretích krajín je aj zabezpečenie ubytovania v Slovenskej republike, čo musí cudzinec...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Modrá karta – Prechodný pobyt na účely vysokokvalifikovaného zamestnania

V prípade, ak zamestnávateľ na Slovensku má záujem zamestnať občana tretej krajiny (ďalej len „cudzinec“), na výkon zamestnania ktorého sa...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Slovák žijúci v zahraničí – prechodný pobyt na Slovensku

Slovák žijúci v zahraničí, pokiaľ má vydané o tomto statuse osvedčenie, môže požiadať o prechodný pobyt na Slovensku. Účel pobytu...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK