Pobyt cudzinca, občianstvo imigrácia

Uznanie vzdelania cudzinca na účely výkonu funkcie zodpovedného zástupcu

O povinnosti ustanovenia zodpovedného zástupcu na účely vykonávania remeselnej alebo viazanej živnosti podľa živnostenského zákona sme vás informovali v našom...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Oddlžovanie cudzincov na Slovensku

Málokto si je vedomý, že vo veľa krajinách zákon umožňuje fyzickej osobe zbaviť sa svojich dlhov. Návrh na povolenie oddlženia...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Získanie business víza pre vstup na územie Slovenska

V poslednom príspevku sme sa zaoberali udelením schengenského víza pre štátneho občana/príslušníka tretej krajiny. Predmetom boli podmienky získania víza so...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Vyslanie cudzinca zo Srbska za prácou na územie SR

Štátny príslušník tretej krajiny v pracovnoprávnom pomere so zamestnávateľom, ktorý má sídlo mimo SR a ktorý ho vysiela vykonávať prácu...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Získanie štátneho občianstva SR občanom Ruskej federácie

Podľa medzinárodnej zmluvy platnej medzi Slovenskou republikou a Ruskou federáciou (č. 71/1981 Zb. o zamedzení vzniku dvojakého štátneho občianstva) nie...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Získanie povolenia na pobyt občanom Talianska na Slovensku

V tomto článku bližšie rozoberieme, čo je potrebné na získanie trvalého pobytu občana Talianska na území Slovenskej republiky na účel...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Uzatvorenie manželstva so ženatým cudzincom

Uzavretie manželstva so ženatým cudzincom na území Slovenskej republiky Podľa slovenského zákona o rodine[1] manželstvo nemožno uzavrieť so ženatým mužom alebo s vydatou...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK