Rodinné právo

Základné informácie k výživnému

Pri rozvode rodičov a zverení dieťaťa do starostlivosti jednému z rodičov sa upravujú viaceré povinnosti. Jednou z najdôležitejších povinností rodičov...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Neodkladné opatrenie vo veciach maloletých detí

Je bežným javom, že v čase pred rozvodom a aj počas neho manželia spolu nevychádzajú veľmi dobre. Rodičia často zabúdajú na záujem dieťaťa a deti...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Dohoda o vyporiadaní BSM a návrh na kataster

Dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva je prioritným spôsobom vyporiadania majetkových vzťahov medzi manželmi podľa ustanovenia § 149 ods. 2 zákona č....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Čo musí obsahovať návrh na rozvod manželstva?

Ak máte záujem o spísanie návrhu na rozvod manželstva, neváhajte nás kontaktovať na office@akmv.sk alebo telefonicky na +421 915 046 749. Náležitosti návrhu na rozvod...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Otcovská dovolenka

Dňa 4.10.2022 Národná rada Slovenskej republiky schválila prelomovú novelu Zákonníka práce, ktorej súčasťou je aj dlho očakávaná úprava otcovskej dovolenky....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Úprava práv a povinností rodičov voči dieťaťu, tzv. Cochemský model

Cochemský model je v našich končinách zatiaľ nie veľmi známy spôsob úpravy rodičovských práv a povinností na čas po rozvode. Jeho názov vznikol z nemeckého...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Výživné pre plnoleté dieťa

Jednou zo zákonných povinností rodičov voči deťom je plnenie vyživovacej povinnosti. Tú môžu rodičia realizovať v naturálnej alebo peňažnej podobe,...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK
Akmv-advokatska-kancelaria

Výživné a umelé oplodnenie

Komplexná právna úprava umelého oplodnenia a s ním súvisiacich aspektov v slovenskej právnej úprave absentuje. Ucelenejšia právna úprava umelého oplodnenia je obsiahnutá v Opatrení...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK