Zmeny v spoločnosti v OR

Poplatky vo veciach obchodného registra

Súdne poplatky sú druhom poplatkov, ktoré sa v zmysle zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zmena konateľa s.r.o. a jeho zápis do OR

Zmena konateľa patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia. Spoločnosť môže mať jedného alebo viacerých konateľov. Konateľom však môže byť len fyzická osoba....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Predaj podniku a zmluva o predaji podniku

Zmluva o predaji podniku musí mať písomnú formu a podpis predávajúceho aj kupujúceho musí byť osvedčený.

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Zmena adresy konateľa v obchodnom registri

Bydlisko konateľa či spoločníka je povinným údajom, ktorý sa zapisuje do obchodného registra. Zmena bydliska konateľa / spoločníka v s.r.o....

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Rozdelenie obchodného podielu v s.r.o.

Úprava rozdelenia obchodného podielu sa nachádza v § 11 Obchodného zákonníka. Rozdelenie obchodného podielu je pritom možné len pri jeho...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Pozor na prevod obchodného podielu nezaokrúhleného na celé číslo

V zmysle § 109 Obchodného zákonníka obchodný podiel (výška vkladu každého spoločníka) musí byť vyjadrený kladným celým číslom. Kladným celým...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Prevod obchodného podielu, akú má prevodca zodpovednosť?

Obchodný podiel a BSM Obchodný podiel nadobudnutý počas trvania manželstva predstavuje majetok resp. hodnotu, ktorá sa v prípade zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK

Obchodný podiel a BSM, zodpovednosť pri prevode obchodného podielu

Obchodný podiel nadobudnutý počas trvania manželstva predstavuje majetok resp. hodnotu, ktorá sa v prípade zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov (ďalej ako...

PREČÍTAŤ ČLÁNOK