Výpis z registra trestov právnickej osoby na Slovensku

Naša advokátska kancelária Vám vie zabezpečiť výpis z registra trestov právnickej osoby do 2 pracovných dní.

Výpis z registra trestov právnickej osoby na Slovensku

V právnom poriadku Slovenskej republiky je zakotvená od 1.7.2016 aj trestná zodpovednosť právnických osôb. Čiže už nie len osoby fyzické môžu byť trestne zodpovedné, ale aj osoby právnické. Upravuje to zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ak potrebujete použiť výpis z registra trestov právnickej osoby, sme tu pre Vás.

  • Sme skúsená advokátska kancelária, požiadavky našich klientov riešime okamžite
  • Zabezpečíme celý proces bez potreby osobnej návštevy našej AK, v prípade potreby aj vrátane vyhotovenia úradných prekladov či apostilly pre použitie v zahraničí
  • Poskytujeme komplexný servis v oblasti práva pre občanov, cudzincov aj obchodné spoločnosti
  • Ste cudzinec? Nevadí, komunikácia v anglickom jazyku je pre AKMV samozrejmosťou
  • Potrebujete radu či pomoc? Neváhajte nás kontaktovať na 02/ 207 59 504 alebo e-mailom na office@akmv.sk. Odpovedáme do 24 hodín

Čo budeme od Vás potrebovať? 

Zo strany klienta budeme k vyžiadaniu výpisu z registra trestov právnickej osoby potrebovať podpísanie plnomocenstva, ktoré Vám my vypracujeme a zašleme. Plnomocenstvo Vám zašleme na Váš email obratom po prejavení dopytu po našich službách. Plnú moc si vytlačíte a podpíšete. Zákon vyžaduje, aby podpis na plnej moci bol úradne overený (na notárskom úrade alebo na matrike). Plnú moc podpíše osoba/y oprávnená/é konať za právnickú osobu (napríklad konateľ, člen predstavenstva). Následne nám podpísanú plnú moc doručíte na našu adresu: A|K|M|V advokátska kancelária s.r.o., Račianske mýto 1/A, 831 02 Bratislava.

Základné informácie k trestnej zodpovednosti právnických osôb

Trestné činy, ktorých sa môže právnická osoba dopustiť, sú vymenované v § 3 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Trestný čin sa považuje za spáchaný právnickou osobou ak sa spácha v jej prospech, v jej mene, v rámci jej činnosti alebo jej prostredníctvom, ak konal štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, ten, kto vykonáva kontrolnú činnosť alebo dohľad v rámci právnickej osoby, alebo iná osoba, ktorá je oprávnená zastupovať právnickú osobu alebo za ňu rozhodovať. 

Právnickej osoby môže byť uložený jeden z nasledujúcich trestov, ak sa dopustí trestnej činnosti, a to: trest zrušenia právnickej osoby, trest prepadnutia majetku, alebo veci, peňažný trest, trest zákazu činnosti, trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní, trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku.

Za akú dobu Vám výpis vybavíme?

Po doručení plnej moci zabezpečíme výpis z registra trestov právnickej osoby najneskôr do jedného pracovného dňa a v rovnakej lehote Vám ho zašleme na Vami požadovanú adresu buď poštou alebo kuriérom a to aj do zahraničia.

Cenník

Cena za naše právne služby vo veci vyžiadania výpisu z registra trestov právnickej osoby je 120 EUR s DPH.

V prípade záujmu Vám vieme výpis zaslať poštou alebo kuriérom na Vami uvedenú adresu aj do zahraničia. Poštovné bude účtované podľa cenníka prepravné spoločnosti, prípadne pošty.

Kontaktujte nás

Máte záujem o naše služby?

Neváhajte a kontaktujte nás.

Otázka bola úspešne odoslaná. Budeme Vás kontaktovať na zadaný telefón alebo email.